شهرخبر

عکس| ست مشکی - صورتی دیوید بکام با پسر و دخترش

دیوید بکام یکی از چهره های محبوب دنیای فوتبال است که فعالیت زیادی در اینستاگرام دارد. او که مالک باشگاه اینترمیامی آمریکاست، عکسی از خودش، پسر و دخترش در صفحه اینستاگرام منتشر کرده که همگی لباس این تیم آمریکایی را برتن کرده اند.

عکس| ست مشکی - صورتی دیوید بکام با پسر و دخترش

عکس| ست مشکی - صورتی دیوید بکام با پسر و دخترش

عکس| ست مشکی - صورتی دیوید بکام با پسر و دخترش