شهرخبر

رسانه شورای عالی امنیت ملی: چند نفر از تروریست‌های حمله به حرم  شاهچراغ، «گذرنامه آذربایجانی» داشتند

رسانه شورای عالی امنیت ملی: چند نفر از تروریست‌های حمله به حرم  شاهچراغ، «گذرنامه آذربایجانی» داشتند

انتظار بود که واکنش باکو به حادثه سفارت ناظر بر حل مساله باشد نه تنش افزایی .

در حمله به حرم مطهر شاهچراغ چند نفر از تروریست ها و عوامل حامی آنها دارای گذرنامه آذربایجانی بودند اما ایران هیچگاه سعی نکرد این موضوع را به وجود هماهنگی میان تروریست ها و دولت آذربایجان تفشیر کند لذا انتظار بود که واکنش باکو به حادثه سفارت ناظر بر حل مساله باشد نه تنش افزایی .

رسانه شورای عالی امنیت ملی: چند نفر از تروریست‌های حمله به حرم  شاهچراغ، «گذرنامه آذربایجانی» داشتند


۲۱۲۲۰