ادعای جالب ستاره فوتبال در زندان/ ۱۵ سالگی از خانه بیرون زدم؛ زندان که چیزی نیست!