شهرخبر

تصاویری از ریزپرنده‌هایی که بالای مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان سرنگون شدند، ببینید.

ریزپرنده