شهرخبر

تصاویری از ریزپرنده‌هایی که بالای مجتمع کارگاهی وزارت دفاع سرنگون شد