ارتباط زلزله خوی با خشک شدن دریاچه ارومیه

مهدی زارع ، رئیس مرکز پیش بینی زلزله و استاد پژوهشکده زلزله شناسی در گفت و گو با رکنا درباره پس لرزه های پیاپی در خوی گفت: وقتی زلزله با بزرگی 5.6 اتفاق می افتد، معمولا تا یکی دو هفته بعد می توان انتظار داشت این پس لرزه ها هم ادامه داشته باشد. اینکه زلزله در غرب کشور رخ دهد یا شرق، ارتباطی به زیاد یا کم بودن پس لرزه ها ندارد، چه بسا زلزله بشرویه که همین اواخر در شرق ایران رخ داد، تا دو هفته پس لرزه هایش ادامه داشت.

وی افزود: بنابراین اگر زلزله ای با بزرگی 5 ریشتر به بالا رخ دهد، تا چند هفته پس لرزه قابل انتظار است و اگر بزرگی زلزله بیشتر از 6 ریشتر باشد، ممکن است تا چندین ماه در آن منطقه زلزله بیاید.

زارع تاکید کرد: این پس لرزه ها زمانی خطرناک اند که آسیبی به یک بنا وارد کند؛ ولی در زلزله اصلی فرو نریخته باشد و این پس لرزه، تلنگری می شود تا آن بنای آسیب دیده فرو بریزد. مثالش هم زلزله ای است که در سال 1390 در شهر وان ترکیه اتفاق افتاد. زمانی که زلزله اصلی آمد، هتل بایرام، که در لرزه اصلی فرو نریخت، 12 روز بعد از لرزه اصلی، با یک پس لرزه با بزرگی 5 ریشتر فرو ریخت و تمام مهمانان هتل کشته شدند.

رئیس مرکز پیش بینی زلزله در ادامه در پاسخ به اینکه چقدر زلزله هایی که در آن ناحیه رخ می دهد می تواند مرتبط باشد با خشک شدن دریاچه ارومیه ، گفت: زلزله هایی که در آن ناحیه رخ می دهد، می تواند به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه نیز ارتباط داشته باشد. لرزه خیزی در آن منطقه، به ویژه در 25 سال اخیر به تدریج تحت تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است و شواهد و داده های لرزه ای، مخصوصا زلزله های کوچک، این را نشان می دهد. با این وجود، فعلا نمی توان زلزله اخیر خوی را که حدود 30 کیلومتر از ساحل شمالی دریاچه ارومیه فاصله دارد را به این موضوع ارتباط داد.

مهدی زارع در پایان تاکید کرد: وقتی حجم آب دریاچه ارومیه که حدود 23 میلیارد متر مکعب آب بوده است به حدود 3 میلیارد مکعب می رسد، چنین وضعیتی به وجود می آید. اطراف دریاچه چندین گسل مهم وجود دارد، که بار سیالی که روی گسل ها است در حدود 25 سال اخیر به ندرت حذف شده و وقتی حجم حذف آب به این بزرگی می شود، می توان انتظار داشت که روی گسل ها هم تاثیر بگذارد؛ کما اینکه وقتی به داده های لرزه خیزی دقت می کنیم، می شود روال خشک شدن را مرتبط با لرزه خیزی دانست.