بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از محل انفجار در اصفهان

شهریار حیدری  گفت: قرار است سه تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت بازدید از محل انفجار شب گذشته در اصفهان به این استان سفر کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پس بازدید و دریافت اطلاعات گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسانیم.