معرفی کتاب|انسانیت از دست رفته زیر سایه «خداوندگار مگس‌ها»