درخواست رسمی برای جذب ستاره فوتبال ایران/ مقصد لژیونر پرمشتری مشخص شد