شهرخبر

معاون امنیتی استانداری اصفهان گفت: صدای مهیب مربوط به انفجار در یکی از مراکز وزارت دفاع بود. این حادثه تلفات جانی نداشته اما خسارات و علت آن در دست بررسی است.