زلزله شدید آذربایجان غربی را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دقایقی پیش آذربایجان غربی را لرزاند.

این زمین لرزه در مناطق زیادی از استان به ویژه شهر ارومیه حس و باعث نگرانی مردم شد.

اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد.