این مجرم می خواست قاضی دادگاه را گول بزند / او اطفال نبود پزشکی قانونی فاش کرد + جزییات

به گزارش رکنا؛ رسیدگی به این پرونده از سال 1400 به دنبال بازداشت پسر جوانی به نام حامد در یکی از پارک های جنوب تهران آغاز شد. ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر از چند روز قبل در تعقیب این پسر بودند که وی را هنگام حمل ۲۳ کیلوگرم هروئین بازداشت کردند. اما حامد مدعی شد مواد افیونی متعلق به یکی از دوستانش است.

پرونده وی که مدعی بود ۱۷ سال دارد برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و وی از خود دفاع کرد.

حامد با ارائه شناسنامهای به قضات گفت: من متولد سال 83 هستم و هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشتم و مواد مخدر متعلق به من نیست .

وی ادامه داد: من به تازگی با پسری به نام افشین در پارک آشنا شده بودم. او مواد را به من داد و از من خواست تا آن را به یک خانه برسانم. اما همان موقع ماموران سر رسیدند و من بازداشت شدم .حالا هم نشانی از افشین ندارم. قضات دادگاه پس از شنیدن اظهارات این پسر، به سن واقعی وی مشکوک شدند و با توجه به نظر پزشکی قانونی احتمال دادند شناسنامه ای که وی به دادگاه ارائه داده جعلی است و احتمالاً او 21 سال سن دارد و هنگام ارتکاب جرم زیر 18سال نبوده است.

به این ترتیب برای افشای سن واقعی این پسر، پرونده با دستور قضایی به دادسرا برگردانده شد تا پس از تکمیل تحقیقات ،قضات برای وی حکم صادر کنند.