شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#اینتر

فیلم/ گل اول اینتر به کرمونزه توسط مارتینز

ویدیو: گل اول اینتر به کرمونزه توسط مارتینز

گل اول اینتر به کرمونزه توسط مارتینز در دقیقه 21 زده شد.