شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#آمریکا#تحریم#مقامات#جمهوری‌خواهان

اتحاد دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا برای تحریم مقامات ارشد ایران

اتحاد دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا برای تحریم مقامات ارشد ایران

اتحاد دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا برای تحریم مقامات ارشد ایران