شهرخبر

بومی‌سازی فناوری تراشه کارت هوشمند سوخت

بومی‌سازی فناوری تراشه کارت هوشمند سوخت

کارت هوشمند سوخت تولید شده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی که با بومی‌سازی فناوری تراشه کارت هوشمند سوخت محقق شده است، رونمایی شد.

به گزارش مشرق از وزارت نفت، در این آئین که بعد از ظهر امروز، شنبه (۸ بهمن) با حضور علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ابوالفضل نجارزاده، سرپرست بانک ملی برگزار شد، از کارت هوشمند سوخت تولیدی در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران رونمایی شد.

طی قرارداد منعقد شده بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید یک هزار قطعه کارت هوشمند سوخت در دستور کار شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران قرار گرفته است که تاکنون ۸۰۰ هزار قطعه از این کارت‌های سوخت تحویل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شده و ۲۰۰ قطعه دیگر نیز به زودی تحویل خواهد شد.

تکنولوژی تولید تراشه کارت‌های هوشمند تاکنون به صورت انحصاری تنها در اختیار چند کشور بود که با بومی‌سازی این تراشه‌ها در شرکت چاپ و نشر بانک ملی، به سمت‌ بومی‌سازی در حوزه کارت‌های هوشمند سوخت حرکت شده است.