شهرخبر

رئیس خانه احزاب: عملکرد مجلس یازدهم در میزان مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم موثر است

رئیس خانه احزاب: عملکرد مجلس یازدهم در میزان مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم موثر است

رئیس خانه احزاب گفت: عملکرد مجلس یازدهم جهت دهنده در میزان مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب ایران در همایش انتخابات توسط احزاب کشور گفت: اغتشاشات را محکوم می‌کنیم و اعتراض را می‌شنویم. یکی از رسالت های خانه احزاب رصد حکمرانان است. در قضیه انتخابات اولین نکته عملکرد دولت‌ها است. عملکرد مجلس یازدهم جهت دهنده در میزان مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم است.

رئیس خانه احزاب ایران با بیان اینکه احزاب باید دو هدف داشته باشند، گفت: احزاب باید اشکالات را به مسئولین ذی‌ربط برسانند و بحث دیگر تولید امید است. مردم ایران برای اینکه در نشاط باشند مشکلات خود را بیان می‌کنند، مسئولین باید مشکلات مردم را بشنوند اگر چه همه مشکلات حل شدنی نیست.

در حال تکمیل