اروپا راه مصادره اموال روسیه را پیدا کرد

این منابع می‌گویند؛ مکانیزم موقت ایجادشده از سوی اتحادیه اروپا، ممکن است به مصادره ۳۶.۸ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه در قالب تحریم‌های علیه این کشور به خاطر درگیری با اوکراین بینجامد.

بر اساس اعلام شورای خدمات قانونی اتحادیه اروپا، در صورتی که برخی شروط محقق شود و اموال بانک مرکزی روسیه سلب مالکیت نشده باشد، از لحاظ قانونی امکان استفاده از آنها وجود دارد.

تا پیش از این کشورهای عضو گروه ۷ و اتحادیه اروپا هیچ راه قانونی برای مصادره اموال روسیه به نفع اوکراین پیدا نکرده بودند، در عین حال اما اتحادیه اروپا موضوع ادغام کردن کل دارایی‌های روسیه در این اتحادیه یا دیگر کشورها و درآمدزایی از آنها را در تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی اوکراین پیش کشیده است.

بر اساس برخی ارزیابی‌ها بانک مرکزی روسیه ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی در سراسر جهان دارد و مقامات اروپایی قبلا اعلام کرده‌اند که ۳۷ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سپرده‌گذاری شده است.

در ماه نوامبر اورسولا فوندرلاین، دبیر کمیسیون اروپا، پیشنهاد کرد که مقامات این اتحادیه باید یک ساختار ویژه برای مدیریت منابع مالی مسدودشده روسیه و سرمایه‌گذاری آنها با هدف استفاده از منافع آن در روند کمک به اوکراین را مطرح کرد.

دولت روسیه بارها اعلام کرده که مسدود کردن دارایی‌های این کشور دزدی است و هشدار داده اقدامات قانونی بین‌المللی علیه این کار انجام خواهد داد.