شهرخبر

صعود تیم‌های هیئت خوزستان، فولاد هرمزگان، دانشگاه آزاد ارومیه و ایثار قم

صعود تیم‌های هیئت خوزستان، فولاد هرمزگان، دانشگاه آزاد ارومیه و ایثار قم

دور برگشت رقابت های لیگ ملی بسکتبال باویلچر باشگاه های کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، دور برگشت رقابت های لیگ ملی بسکتبال باویلچر باشگاه های کشور به میزبانی ایثار قم و فولاد هرمزگان با انجام ۱۶ دیدار برگزار شد که در مجموع دور رفت و برگشت، تیم‌های هیئت خوزستان و فولاد هرمزگان از گروه ب و تیم‌های دانشگاه آزاد ارومیه و ایثار قم از گروه الف به دور نهایی مسابقات راه یافتند.

نتایج دور برگشت مسابقات لیگ ملی بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف: میزبان ایثار قم

هیئت اصفهان ۳۸_۶۲ دانشگاه آزاد ارومیه

ایثار قم ۵۳_۴۰ میلاد ابزار تهران

میلاد ابزار تهران ۴۱_۳۱ آسایشگاه فیاض بخش

هیئت اصفهان ۳۵_۵۸ ایثار قم

آسایشگاه فیاض بخش ۵۵_۵۸ هیئت اصفهان

ایثار قم ۶۶_۷۴ دانشگاه آزاد ارومیه

دانشگاه آزاد ارومیه ۴۲_۲۶ آسایشگاه فیاض بخش

میلاد ابزار تهران ۴۳_۴۷ هیئت اصفهان

میلاد ابزار تهران ۴۶ _۵۹ دانشگاه آزاد ارومیه

آسایشگاه فیاض بخش ۲۸_۴۸ ایثار قم

گروه ب: میزبان فولاد هرمزگان

هیئت خوزستان ۵۶_۳۶ پگاه فارس

فولاد هرمزگان ۴۶_۴۵ هیئت بم

هیئت خوزستان ۵۶_۴۲ هیئت بم

فولاد هرمزگان ۷۰_۵۱ پگاه فارس

پگاه فارس ۵۷_۶۱ هیئت بم

فولاد هرمزگان ۵۸_۵۶ هیئت خوزستان

انتهای پیام/