تدارک تئاتر فجر برای هشتمین روز؛ ۱۸ اجرای صحنه‌ای و خیابانی