محکومیت حمله تروریستی به سفارت آذربایجان از سوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل