عیادت وزیر امورخارجه از مجروحان حادثه حمله به سفارت آذربایجان+فیلم