خبر کدخدایی از ادامه عقیب پمپئو و ترامپ‌به اتهام ترور مقامات رسمی ایران و عراق

عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که تعقیب پمپئو و ترامپ به اتهام ترور مقامات رسمی ایران و عراق تا اجرای عدالت ادامه دارد.

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تعقیب پمپئو و ترامپ به اتهام ترور مقامات رسمی ایران و عراق تا اجرای عدالت ادامه دارد.

تعقیب پمپئو و ترامپ‌به اتهام ترور مقامات رسمی ایران و عراق ادامه دارد