عکس/ حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم غبارروبی حرم سیدالکریم