شهرخبر

تصویر دلخراش از فرد ترور شده در سفارت آذربایجان در تهران

صبح امروز با حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، رئیس نیروهای محافظ سفارت جان باخت.

تصویر دلخراش از فرد ترور شده در سفارت آذربایجان در تهران

همشهری آنلاین