شهرخبر

فوری؛ حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران

به دنبال انتشار اخباری از حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران در صبح روز جمعه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان این حمله را تایید کرد.