فرمانده سپاه عاشورا: جوانان‌مان حوصله گوش دادن به سخنرانی و شرکت در آیین‌های مذهبی را ندارند / اکنون، هرکسی هر چیزی دوست دارد، بر زبان جاری می‌کند