شهرخبر

آتش سوزی گسترده در بازار قوچان + فیلم

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قوچان:درساعت‌۲۱:۲۱شب گذشته باتماس یکی ازشهروندان مبنی براینکه دودناشی ازمواد سوختنی ازیکی ازمغازه‌های خیابان بهشتی مشاهده‌شده است واکیپ آتش‌نشانی درساعت۲۱:۲۵در محل حاضر شدند.

آتش سوزی گسترده در بازار قوچان + فیلم