شهرخبر

عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۶ بهمن ماه

روزنامه

موج اعتصاب و آشفتگی اقتصادی از اروپا و آمریکا تا کانادا، تحصیل در تعطیلات! ، من امنیت ندارم، مدارس پول مردم را پس بدهند، تیتر برخی روزنامه های پنجشنبه ۶ بهمن ماه است.