فرهاد بیا بگو درباره‌ات دروغ می‌گویند/ باور نمی‌کنم مجیدی نسب به این اتفاق بی تفاوت بوده باشد/ او به شدت مدیون استقلال است!