شهرخبر

نقشه فاطمی امین برای سند جامع صنعت لوازم‌خانگی چیست؟

اقتصاد100- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به رونمایی از کتاب «بازآفرینی یک صنعت، هفت دهه تحولات لوازم‌خانگی ایران» به عنوان سند جامع صنعت لوازم‌خانگی کشور، گفت: سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت خواستار پروژه محور شدن این سند شده است.

نقشه فاطمی امین برای سند جامع صنعت لوازم‌خانگی چیست؟

به گزارش گروه لوازم خانگی، «عباس هاشمی» در حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از چهره های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد 100 با اعلام این خبر افزود: در این سند، در کنار واکاوی و بررسی وضعیت اقتصادی کشور و جهان، مسائلی همچون صنعت لوازم‌خانگی، تکنولوژی‌های روز، مشکلات و معضلات موجود، راهکارها، حجم بازار و غیره مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: این کتاب به‌عنوان مجموعه‌ای شامل تجربیات بزرگ صنعت لوازم‌خانگی کشور به صورت علمی و تخصصی تهیه شده و حتی شخص «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را کتاب جامعی ارزیابی کرده و خواستار پروژه‌محور شدن آن شده است.

** بنیاد توسعه علمی محسن خلیلی، پیشگام در تهیه سند جامع لوازم خانگی

همچنین در این زمینه، «فرشاد براتی» معاون برنامه ریزی، اجرایی و روابط عمومی اتحادیه صنایع لوازم خانگی ایران به خبرنگار ما گفت: سند یاد شده دربرگیرنده نگاه متعالی «محسن خلیلی» صنعتگر تشکل‌گرا و بنیانگذار  گروه بوتان است که آخرین ثمرة حاصل شده از اندیشة وی که کمتر از یک‌سال است که به جمع خانوادة بزرگ علمی و صنعتی کشور پیوسته، نامش «بنیاد توسعة علمی محسن خلیلی» است.

وی تصریح‌کرد: بی دلیل نیست که بنیاد علمی محسن خلیلی با وجود رویکرد علمی که خط مشی آن توسعة دانش محورانه، برنامه محورانه و آینده نگرانة صنایع کشور است و با وجود گذشت مدت زمان اندک از تأسیس و حضور این مجموعه در عرصة صنعت کشور، در سایه تفکر و تدبر مؤسس ژرف اندیش خود و اتخاذ تدابیر خردمندانه، توانسته نخستین برونداد علمی و تحقیقاتی و کاربردی این بنیاد نوپا را در سایة تحقیق و پژوهش‌های کاربردی و صنعتی توسط جمعی از خبرگان، اساتید و محققان منتج به تالیف مجلد «بازآفرینی یک صنعت: هفت دهه تحولات صنایع لوازم خانگی ایران» شود و این مجلد را مهیای ارائه به فعالان صنعت لوازم خانگی کند.

براتی خاطرنشان‌کرد: این مجلد فاخر علمی در بیش از 460 صفحه و 10 فصل به بررسی موشکافانة ابعاد صنعت لوازم خانگی ایران می‌پردازد و منظم به سند سیاستی پیشنهادی است:وی ادامه‌داد: فصول این کتاب و سند جامع شامل؛

فصل اول: جایگاه توسعه زنجیرة ارزش رقابت پذیری صنعتی

فصل دوم: بررسی تحولات صنعت لوازم خانگی جهان

فصل سوم: تجربیات کشوری

فصل چهارم: سیر تکوینی صنایع لوازم خانگی ایران

فصل پنجم: تحلیل عملکرد صنایع لوازم خانگی در ایران

فصل ششم: تحلیل اسناد قانونی و مقرراتی ناظر بر صنایع لوازم خانگی و صنایع پشتیبان

فصل هفتم: نوسازی فناوری در صنایع لوازم خانگی ایران و موانع پیش روفصل

هشتم: شناسایی مسائل استراتژیک صنایع لوازم خانگی

فصل نهم: تعیین مسیر تحول: استراتژیهای مرجع

و فصل دهم: مسیر تحول صنایع لوازم خانگی انرژی‌بر، غیر انرژی‌بر و قطعه سازی است.

وی گفت: «بنیاد توسعة علمی محسن خلیلی» در نظر دارد برای تسری و بهره برداری از چارچوب علمی و محتوایی این مجلد به سایر صنایع پیشران کشور نیز اقدام کند که بی‌شک اقدامی ارزشمند، اثرگذار و پیش‌برنده در عرصه صنعت کشور خواهد بود.

انتهای پیام/