غلامرضا حداد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این اقدامات پکن جای حیرت نداشت، گفت سوال این است که چین در شرق نو دنبال چیست؟

به گفته این استاد دانشگاه، چین نمونه یک اقتصاد سیاسی نوین، یعنی سرمایه‌داری بدون دمکراسی است که الگوی مطلوب نظام‌های اقتدارگرا در جهان از جمله کشوری چون عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است و این کشورها نیز از نظر چین برای هدف همکاری مطلوب‌تر هستند.

این استاد دانشگاه بر این باور است که ایران به دلیل برخى مشکلات داخلى و اقتصادى نمى تواند در این ائتلاف نقش آفرینى خاصى کند و مجبور است در سلسله مراتب فرودست این ساختار جدید نقش بپذیرد.