به گزارش اکوایران، داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، درایران  متوسط اندازه هر مزرعه 4.9 هکتار است. این درحالی که  این رقم در آلمان 63.2 هکتار، هلند 41.4 هکتار ، فرانسه 69 هکتار و آمریکا 180 هکتار است. براساس اظهارات یکی از مقامات سازمان امور اراضی کشور  در 35 سال گذشته وضعیت خرد شدن در برخی از استان ها بسیار ن نگران کننده است؛ به طوری که در برخی استانها این رقم  بالای 30 برابر  خرد تر شده است. البته امروز رئیس سازمان امور اراضی در نشست خبریش به اکوایران گفت: درحال حاضر هیچ  آمار دقیقی در خصوص متوسط قطعات اراضی کشاورزی وجود ندارد و تا زمانی که کلیه اراضی سند دار نشود، نمی‌توان در مورد متوسط قطعات اراضی کشور سخنی گفت. 

او در خصوص درصد تحقق بودجه سال جاری و درصد افزایش بودجه سال آتی سازمان نیز به اکوایران توضیح داد : براساس قانون بودجه سال جاری، باید 80 درصد ماده 5 قانون بودجه که مرتبط با عوارض تغییر کاربری است و 100 درصد ماده 13 که مرتبط با اجاره و فروش اراضی کشاورزی است به سازمان تخصیص داده می‌شد . اما تاکنون شاهد عدم تخصیص این منابع به سازمان بودیم. سال آینده هم بودجه سازمان امور اراضی از محل همین دو ماده 5 و 13 دیده شده است. 

او  در این نشست با اشاره به آمارهای منتشر شده گفت: در بخش سنددار شدن زمین‌های کشاورزی تا کنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هکتار زمین دارای سند شده‌اند. 

افلاطونی افزود: از زمان تاسیس سامانه 131 در سال 1394 تاکنون ۴۹ هزار گزارش از تغییر کاربری‌های شناسایی شده و ثبت شده است.