عجیب ترین اتفاق در خودکشی یک دختر 17 ساله / نقش پررنگ پلیس که فرشته نجات شد