مدتی است که سازمان بورس پذیرش اوراق گام را متوقف کرده و دلیل آن را عدم ظرفیت پذیرش این اوراق و منفی شدن بازار سرمایه مطرح کرده است.

علیرضا توکلی کاشی تحلیلگر اقتصادی معتقد است در بازار سرمایه و بازار بدهی ظرفیت بالایی برای انتشار اوراق داریم. عدم پذیرش اوراق گام موجب می شود در بازار غیر رسمی با ارقام بالای ۵۰ درصد تنزیل شود که عامل اصلی افزایش نرخ در بازار خواهد بود.

همچنین وی مطرح می کند رشد شاخص های بورس و حجم عرضه اوراق گام دو موضوع کاملا مجزا از هم هستند .