شهرخبر

نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از وسیله نقلیه شخصی هنگام آلودگی هوا +عکس

نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از وسیله نقلیه شخصی هنگام آلودگی هوا +عکس

مقام معظم رهبری نظر خود را درباره استفاده از وسایل نقلیه در هنگام آلودگی هوا در پاسخ به سوالی اعلام کردند .

IMG_20230123_093228_050