شهرخبر

عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۵ بهمن ماه

روزنامه

آغاز برنامه بانک مرکزی برای ثبات در بازار آزاد ارز ، بودجه‌ای برای آموزش منهای پرورش و کیفیت!، بحران در بحران اوکراین، لزوم تکیه بودجه به درآمدهای پایدار، تیتر برخی روزنامه های چهارشنبه است.