شهرخبر

تحفه| مژده به انوشیروان عادل

سعدی در حکایتی از باب اول گلستان از مژده‌ای می‌گوید که به انوشیروانِ عادل می‌رسانند و خبر مرگِ یکی از دشمنانش را به او می‌دهند. واکنشِ انوشیروان به این خبر جای تامل دارد.

تحفه| مژده به انوشیروان عادل

خبرگزاری تسنیم