چرا بورس کالای ایران با پیش‌فروش خودرو وارداتی به شکل کنونی مخالف است؟