فیلم گفتگو با گردن کلفت مسلح لواسانات / او باعث فروش زمین به قیمت پایین بود + جزییات وحشت آفرینی

به گزارش رکنا، سرکرده یکی از  باندهایی که در جریان طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی دستگیر شد، شروری است که در منطقه لواسانات با تیراندازی ایجاد وحشت می‌کرده است که فرمانده انتظامی تهران بزرگ از این شرور به‌عنوان « گردن کلفت منطقه لواسانات » نام می برد.

متهمی که با عنوان شرور منطقه لواسانات دستگیر شده با ایجاد رعب و وحشت برای زمین داران آنهارا وادار می کرده تا اراضی خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی به افرادی که او معرفی می کند بفروشند.