شهرخبر

اعتراف زاکانی درباره ترافیک و آلودگی تهران + فیلم

اعتراف زاکانی درباره ترافیک و آلودگی تهران + فیلم

وی افزود: عمده رشد بودجه‌ای در خصوص تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی ماست این یعنی ما متعهد به کار بیشتر هستیم. ما در حوزه هزینه‌ای، قدرالسهم را ۵ درصد کم کردیم.

زاکانی در ادامه گفت: بخش مجوز برای تبصره ۲۹ را ۳۰۰ درصد شد که عمده آن معطوف به حوزه حمل‌ونقل است.

منبع: انتخاب