مرگ معمایی زن تهرانی پس از عمل جراحی پایش / بازپرس جنایی تهران وارد عمل شد

به گزارش رکنا: صبح دیروز به قاضی وحید ناصری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که زنی در یکی از بیمارستان‌های پایتخت جان باخته و مرگ وی مشکوک است. به دستور بازپرس جنایی تهران تحقیقات در این پرونده آغاز و مشخص شد که متوفی زنی 65 ساله بوده که برای انجام عمل جراحی به بیمارستان رفته بود.

یکی از فرزندان او با طرح شکایت از کادر درمان و تیم جراحی گفت: مادرم چند وقتی بود که دچار پا درد شده بود و ما هم او را به مطب یک پزشک بردیم. به تشخیص دکتر قرار شد پای مادرم جراحی شود و به این ترتیب مادرم را به بیمارستانی در تهران انتقال دادیم و او بستری شد.

وی ادامه داد: مادرم پس از انجام جراحی به بخش منتقل شد و حالش خوب بود. او هیچ مشکلی نداشت تا اینکه در اوج ناباوری به ما خبر دادند که قلب مادرمان از تپش ایستاده و فوت شده است.

 وی گفت: ما از پزشک معالج و کادر درمان شکایت داریم و آنها را در مرگ مادرمان مقصر می‌دانیم.

با این شکایت و ثبت اظهارات شاکی، پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.