شهرخبر

فیلم/ توصیه علمای اهل سنت کردستان

مراقب باشیم آب در آسیاب دشمن نریزیم

توصیه علمای اهل سنت کردستان: مواظب باشیم تریبون مساجد مورد سواستفاده دشمنان قرار نگیرد. امروز دشمن بیشتر از وحدت ما بیم دارد.