برنامه آیت الله هاشمی دربانک مرکزی را اجرا کنید!

تصمیم‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات ارزی به کشور نیازمند این است که نقشه راه واحد با اراده ملی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی به سمت مطلوب ترسیم شود.

دیپلماسی بانکی نباید به کشورهای خاص طرف تجاری با ایران محدود شود. رئیس‌کل بانک مرکزی باید این اجازه را داشته باشد تا گفت‌وگو‌ها و مذکرات مستقیم، فشرده و با برنامه، با بانک‌های مرکزی کشورهای تأثیرگذار اروپایی داشته باشد تا بتواند مسیر رفع تحریم‌های بانکی را پیگیری کند.

چنین تجربه‌ای را در گذشته دور و در زمان ریاست کلی محمدحسین عادلی[دوره ریاست‌جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی] سراغ داریم که باعث شد اقتصاد ایران از اعتبارات خارجی نظیر فاینانس و ری‌فاینانس بهره‌مند شود و برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی ایران مهلت گرفته شد.