شهرخبر

وظیفه ما در صورت بی‌اعتنایی افراد بدحجاب به تذکر چیست؟

وظیفه ما در صورت بی‌اعتنایی افراد بدحجاب به تذکر چیست؟

امربه معروف و نهی از منکر مسئولیتی است که تنها به مسئولین و نیروهای انتظامی مختص نمی‌شود، بلکه وظیفه‌ای بر عهده همه مردم مسلمان گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، یکی از واجبات دین اسلام در بعد اجتماعی، امربه معروف و نهی از منکر است. رفتارهایی مانند بدحجابی نیز امری شخصی نیستند و امکان خطر برای زندگی دیگر افراد جامعه را دارند، به همین دلیل فرصت اظهار نظر و اعتراض در دین اسلام برای افراد گذاشته شده تا برای حفظ سلامت و آرامش خود، خانواده و اجتماع از شیوه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند. البته همین مسئولیت اجتماعی دارای شرایطی است که باید رعایت شود؛ از جمله نهی از منکر یا امر به معروف زمانی واجب است که احتمال تأثیرگذاری و توجه فرد مقابل وجود داشته باشد، در غیر این صورت این مسئولیت از انسان سلب می‌شود.

وظیفه ما در قبال بدحجابی و مفاسد

پرسش: وظیفه ما در قبال بدحجابی و مفاسدی که در جامعه اسلامی به دور از چشم نیروهای انتظامی و یا در ملأ عام گاهی دیده می‌شود، چیست؟

امام خمینی(ره)، آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی، وحید خراسانی: وظیفه نهی از منکر با مراعات موازین آن است.

آیت الله مکارم شیرازی: وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است ولی باید به شرایط آن توجه داشت.

آیت الله صافی: به جای آوردن معروف و ترک نمودن منکر بر هر مسلمان واجب است و لکن آنان که امر و نهی می‌کنند باید در عمل به معروف و ترک منکر بر دیگران پیشقدم باشند زیرا، شرط تأثیر گفتار است.

نهی از منکر در صورت احتمال عدم تأثیر

پرسش: اگر افراد بدحجاب یا بی‌حجاب در برابر نهی از منکر ما سرسختی کردند، وظیفه چیست؟

امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای: اگر مأیوس از تأثیر هستید نهی از منکر واجب نیست؛ در صورت امکان به مسئولین مربوطه معرفی نمائید.

آیت الله سیستانی: احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید. هرچند بداند که در او اثر نخواهد کرد. و در صورتی که ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجه و یا مشقت و دشواری غیر قابل تحمل گردد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: باید به مقامات مسئول خبر دهید تا آنها را به وظایفشان آشنا کنند.

آیت الله وحید خراسانی: در صورت عدم احتمال تأثیر نهی از منکر واجب نیست و در بعضی از مفاسد مانند شراب‌خواری و فحشا باید به مسئولین اطلاع داده شود.

آیت الله صافی: واجب نیست.

انتهای پیام/