در موضوع مشهد بزرگ‌نمایی شد/ در انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت نمی‌کنیم