شهرخبر

عکس/ برداشت نیشکر در مازندران

برداشت نیشکر در مازندران

نیشکر یا همان شکر لَلِه حاصل دست رنج کشاورزان مازندرانی است. نی‌ها پس از پوست کنی در مزرعه برای آب گیری به کارگاه آورده می‌شوند و پس از پخت تبدیل به محصولی شیرین با مصارف متنوع می‌گردند.