شهرخبر

تصاویر| حسن یزدانی سرانجام آفتابی شد/ استارت ستاره ایرانی برای انتقام از نمایندگان آمریکا

حسن یزدانی که در ماههای اخیر به استراحت پرداخته و آخرین مبارزه بین المللی او به شرکت در مسابقات جهانی برمی گردد، این روزها با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد خود را آماده شرکت در تورنمنت کرواسی می کند.

ستاره ٨ مداله کشتی ایران در جهان و المپیک در حالی خود را برای شرکت در زاگرب آماده خواهد کرد که می داند خبری از دیوید تیلور نخواهد بود.

حسن یزدانی با دو رقیب آمریکایی در این تورنمنت امکان برخورد خواهد داشت که البته نفر شاخص تر زاهید والنسیا به شمار می رود.

در جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا زاهید والنسیا توانست از سد علیرضا کریمی عبور کند و حالا در صورت رویارویی این کشتی گیر آمریکایی با حسن یزدانی در کرواسی، فرصت انتقام وجود خواهد داشت.

تصاویر| حسن یزدانی سرانجام آفتابی شد/ استارت ستاره ایرانی برای انتقام از نمایندگان آمریکا

تصاویر| حسن یزدانی سرانجام آفتابی شد/ استارت ستاره ایرانی برای انتقام از نمایندگان آمریکا