شهرخبر

موضع گیری ائتلاف فتح عراق درباره پرونده ترور فرماندهان پیروزی

موضع گیری ائتلاف فتح عراق درباره پرونده ترور فرماندهان پیروزی

مهر نوشت: یکی از اعضای ارشد ائتلاف فتح عراق به موضع گیری درباره پرونده ترور فرماندهان پیروزی پرداخت و بر ضرورت فعال شدن مصوبه پارلمان عراق در اخراج نیروهای خارجی به طور کامل از اراضی عراق تاکید کرد.

به نقل از المعلومه، سلام حسین عضو ارشد ائتلاف فتح عراق در سخنانی تاکید کرد که دولت مصطفی الکاظمی در راستای توصیه های آمریکا، پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس را بسته است تا کسانی که در این ترور دست داشته اند تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته و مجازات نشوند.

وی افزود: پرونده ترور فرماندهان پیروزی پس از آن بازگشایی شد که دولت قبلی به رهبری مصطفی الکاظمی پس از اجرای توصیه دولت آمریکا مبنی بر پنهان کردن این پرونده تلاش کرد تا این موضوع را نادیده بگیرد.

سلام حسین تاکید کرد: دولت السودانی در راستای کشف و افشای همه عوامل دخیل در این پرونده که شرف و دین خود را به واشنگتن و رژیم صهیونیستی فروختند، گام بر می دارد.

وی در ادامه بر ضرورت فعال شدن مصوبه پارلمان عراق در اخراج نیروهای خارجی به طور کامل از اراضی عراق هم تاکید کرد.

این عضو ارشد ائتلاف فتح عراق تاکید کرد: نیاز مبرمی به افشای همه اسامی که در ورای جنایت آمریکا علیه فرماندهان پیروزی بودند و سپردن آنها به چنگال عدالت برای مجازاتشان به خاطر شراکت در این جنایت، وجود دارد.

310310