در سالهای اخیر، دولت و مجلس تلاش کرده‌اند با تنوع مالیاتی، در راستای افزایش درآمدهای قابل تحقق با هدف جبران کسری بودجه گام بردارند؛ تلاشی که البته در برخی موارد ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی یا خودروهای لوکس با شکست روبرو شده و آنگونه که تصور می‌شد، عایدی برای دولت نداشته است.

غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون بودجه مجلس نه تنها تعدد اشکال مالیات‌ستانی را در وضعیت اقتصادی کشور فشار مضاعف به مردم و مالیات دهندگان می‌خواند بلکه فرمول مالیات‌ستانی را نیز  با وضعیت تورم فعلی خطرناک عنوان می‌کند.