علیرضا زاکانی درخصوص سهم شهرداری‌ها از بودجه سال ۱۴۰۲ کشور می‌گوید: «سهم شهرداری‌ها امسال نسبت به سال گذشته بهتر شده است، اعتبارات حوزه حمل‌ونقل عمومی، اوراق مشارکت و… رشد داشته اما این میزان اعتبارات پاسخگوی نیاز شهرداری‌ها نیست و هیچ سالی دولت نمی‌تواند، نیازهای شهرداری‌ها را به‌طور کامل تامین کند. بنابراین در شهرداری مسیر مولدسازی و مشارکت را درپی می‌گیریم.

سهم اعتبارات شهرداری‌ها از بودجه سال آینده معادل ۵ صدم درصد بودجه کل کشور است، در بودجه سال ۱۴۰۲ برای احداث و تکمیل خطوط اولویت دار متروی تهران اعتباری بالغ بر ۹۴ میلیارد تومان پیش بینی کرده همین رقم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان بوده که رشد ۷۱ درصدی برای سال ۱۴۰۲ داشته است. دولت برای قطار شهری اصفهان مبلغ ۵۵ میلیارد تومان، اهواز ۲۰ میلیارد تومان، تبریز ۵۵ میلیارد تومان، شیراز ۵۵ میلیارد تومان، قم ۶۵ میلیارد تومان، کرج ۷۲ میلیارد تومان، کرمانشاه ۹۱ میلیارد تومان، رشت ۳ میلیارد تومان و مشهد ۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده است که در این میان بیشترین رقم با ۱۰۰ میلیارد تومان و افزایش ۱۴۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مشهد و کمترین رقم با اعتبار ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و کاهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن رشت است.

در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور شاهد پیش بینی رقم ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری هستیم که نسبت به سال قبل ۸۷ میلیون تومان افزایش داشته است، برای یارانه بلیط قطارشهری و اتوبوس اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، در بند دال تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر می‌شود و دولت در تضمین و بازپرداخت اصل و سود اوراقی که برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل ونقل شهری منتشر شده باشند به نسبت ۵۰ درصد مشارکت می‌کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بجز این ۱۰ هزار میلیارد تومان دولت اجازه انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته داده است تا با تایید وزارت کشور و تضمین شهرداری برای بازپرداخت اصل و سود اوراق را برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سو، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی منتشر کند. در بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۱۵ درصدی اعتبارات کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۵۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی پیش بینی کرده است.

محسن هاشمی رییس شورای پنجم شهر تهران درخصوص سهم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران معتقد است در بودجه حمل و نقل عمومی ظلم وافر دیده می‌شود.

به گفته او به نظر می‌رسد شهرداران و روسا و اعضای شوراهای کلانشهرها و علی‌الخصوص شهردار تهران که به نمایندگی از هزار و اندی شهر در هیات دولت شرکت می‌کند، نتوانسته است سهم اندک شهرداری‌ها مخصوصا حمل و نقل عمومی را در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش بدهد. بر اساس تورم چند سال اخیر که بیش از ۴۰٪ است، می‌توان گفت سهم حمل و نقل عمومی در بودجه کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه هر سال از آن کاسته می‌شود و به صورتی ارزشی نزدیک به صفر پیدا می‌کند؛ چرا که افزایش بودجه همیشه کمتر از میزان تورم بوده است. سهم شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۲ به حدود ۵ صدم درصد (۵۰/۰٪) می‌رسد. سهم ساخت متروی تهران در بودجه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است که حتی برای ایجاد ۵۰٪ یک ایستگاه مترو هم کافی نیست، سهم تامین تجهیزات متحرک که اولویت جدی تهران است، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است که امکان تامین حداکثر نیمی از یک قطار ۷ واگنه را خواهد داد.

هاشمی می‌گوید: در بودجه سال آینده پیش پرداخت قراردادهای ساخت واگن و حتی واگن ملی دیده نشده است. البته همچنان شهرداری‌ها به انتشار اوراق مشارکت وابسته‌اند که سال به سال بدهی بانکی شهرداری‌ها را که این روزها از بدهکارترین‌ها هستند، افزایش می‌دهد. نتیجه چنین می‌شود که حمل و نقل عمومی به هیچ وجه در اولویت دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان دولت نیست. لذا نباید امیدی داشت که قول‌های شورای شهر ششم و شهرداری تهران برای تامین تجهیزات متحرک حمل و نقل عمومی تحقق یابد. فعلا تنها راه باقی مانده فعال کردن پیشنهاد نمایندگان برای طرح در کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق است که امیدوارم اعضای شوراهای شهر و شهرداران نسبت به موضوع فعال شده و موی بیشتری از خرس بودجه برای حمل و نقل عمومی کلانشهرها به دست بیاورند.

محسن پیرهادی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس هم در گفت و گویی به سهم اندک توسعه حمل و نقل عمومی در بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کند و می‌گوید: در ردیف بودجه «اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا برای کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و دیگر شهرهای دارای آلودگی» میزان اعتبار ۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است. این اعتبار برابر است با ۵۰ متر متروی شهری و یا خرید ۸ دستگاه اتوبوس شهری، خب قضاوت درباره چرایی‌عدم نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کاری خیلی سختی نیست، این هزینه برای ساخت ۵۰ متر مترو شهری جوابگوی نیاز کدام شهر است؟ یا با خرید ۸ دستگاه اتوبوس شهری می‌توان سیستم حمل و نقل داخلی کدام شهر را نوسازی کرد؟

در موردی دیگری برای جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش انجام تعهدات و تکالیف قانون هوای پاک ۸۴۰ میلیارد تومان معادل خرید ۸۴ اتوبوس شهری به این جایگزینی اختصاص داده شده است، در ردیف اعتبار حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت‌های قطار شهری مبلغ ۲۷ میلیارد تومان لحاظ شده است، در حالی که قیمت خرید یک واگن مترو حداقل ۱۷ میلیارد تومان است، این اعتبار در حالی که فقط مترو تهران به حداقل ۲ هزار واگن نیاز دارد معنایی جز بی‌توجهی به قانون هوای پاک و ضرورت مقابله با آلودگی هوای تهران ندارد.